Zagrożenia dla branży maszyn i urządzeń do obróbki stali

Rynek obróbki metali dotyczy rozległych i powiązanych ze sobą obszarów, które wpływając na siebie, bardzo dynamicznie zmieniają swoje potrzeby. Z drugiej strony rynek ten jest trudny do prognozowania na podstawie statystycznego popytu z lat ubiegłych, szczególnie w dobie nawracających obostrzeń covidowych i problemów na rynkach wschodnioeuropejskich.

Rynek maszyn i urządzeń do obróbki stali  ma ogromny potencjał rozwoju ponieważ dynamika zmian technologicznych i wzrostu produkcyjnego, zmusza niejako klientów do odnawianie i powiększenia parku maszynowego, który posiadają.

Zgodnie z danymi przedstawianymi przez GUS, rok 2021 był dla branży obróbki stali dużo przychylniejszy niż rok 2020, w którym covid i związane z nim obostrzenia zahamowały popyt i podaż, a przez to zamroziły wiele inwestycji i produkcji. W roku 2021 zanotowano ponad 22 % wzrost aktywności w przypadku metali i ok 16% wzrostu w przypadku maszyn. transportu czy surowców.

Jaki wpływ na funkcjonowanie rynku obróbki metali miały ostatnie lata?

– Na szczęście, pomimo iż początek pandemii przyniósł nam wiele niepokojów, szybko okazało się, że nasz sektor działa dalej, a od początku 2020 r. zaczęliśmy odczuwać wzrosty sprzedażowe. Zarówno sprzedaż nowych maszyn i jak i dział servisowy nie miał właściwie żadnych większych przestojów. Prawdopodobnie było to spowodowane przesunięciem popytu z zamkniętego w okresie covidowej sektora turystyki, hotelarstwa czy gastronomii na dobra konsumpcyjne trwałego użytku takiej jak sprzęty AGD, meble, a także wszystko co związane z remontami, budowami czy naprawami. Inflacja w 2022 roku faktycznie troszkę spowolniła zmiany wśród naszych klientów w odnawianiu parku maszynowego, ale nie zatrzymała go. Pod koniec roku 2022 np. sprzedaliśmy jedną z największych na świecie maszyn – mówi Łukasz Penar, dyrektor firmy Pol-Sver.

Niestety już indeks MiU pod koniec roku 2022 zdecydowanie pokazuje spadek. Jest to badanie pokazujące rzeczywiste i potencjalne zdolności firm branży m.in. obróbki metali do konkurowania. Wskaźnik ten pokazuje, jak kształtuje się i zmienia w czasie zdolność do zwiększania aktywności eksportowej i wzrostu możliwości sprzedaży krajowej, między innymi dzięki inwestycjom w maszyny i urządzenia, a co za tym idzie potencjał do odnawiania parku maszynowego. Ma na to wpływ przez wszystkich odczuwalna inflacja, wzrost kosztów produkcji.

 Obecnie widzimy pewne zagrożenia związane z inflacją oraz konfliktem na obszarach wschodnioeuropejskich. To co się dzieje bowiem ma przełożenie na możliwości inwestycyjne i kredytowe naszych klientów. Obserwujemy rynek i wiemy, że niektórzy klienci szczególnie ci z mniejszym kapitałem bardzo ostrożnie podchodzą do decyzji dużych inwestycji czy restrukturyzacji swoich linii produkcyjnych. Z drugiej strony jednak oczekiwania rynku co do jakości wykonywanych produktów rosną, a maszyny posiadane w parkach maszynowych naszych klientów starzeją się, nie są energooszczędne lub nie są w stanie sprostać ilości i jakości jakich wymaga rynek. Wszystko to powoduje, że negocjujemy z naszymi stałymi klientami i staramy się wspólnie utrzymać płynność produkcji dóbr i usług dla klienta ostatecznego – mówi Grzegorz Langier, dyrektor handlowy firmy Pol-Sver.

Źródło: Pol-Sver