Norwit sp. z o.o

41-506 Chorzów, ul.Inwalidzka 20 tel.  +48 573 580 763, e-mail:  sprzedaz@norwit.pl

Klingspor Sp. z o.o.

43-382 Bielsko-Biała ul. T. Regera 58 tel. +48 33 82 82 100, e-mail: klingspor@klingspor.pl

GLOBUS – Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Regera 30, 43-382 Bielsko-Biała tel:   +48 33 828 08 00, fax.: +48 33 488…