OSADNIKI LAMELOWE

Charakterystyka procesu i zasada działania

Osadniki lamelowe to nowoczesne wysokoskuteczne aparaty do wydzielania cząstek ciała stałego z cieczy. W odróżnieniu od tradycyjnie stosowanych rozwiązań (np. osadnik Dorra), osadniki lamelowe wypełnione są nachylonymi pod kątem α (30…60°) płytami bądź profilowymi wkładami. Charakteryzują się one dużą powierzchnią osadzania, zwartą kompaktową budową i znaczną redukcją gabarytów w stosunku do rozwiązań tradycyjnych. Znaczne skrócenie drogi opadania cząstki umożliwia wydzielanie cząstek bardzo drobnych (już od 20 mikrometrów).  W osadnikach lamelowych sedymentacja jako proces wydzielania cząstek ciała stałego z fazy ciekłej, stymulowany siłą grawitacyjną, przebiega w laminarnym polu przepływu pomiędzy równoległymi płytami, a maksymalna wysokość osiadania cząstek jest zredukowana do pionowej odległości międzypłytowej przy znacznym powiększeniu powierzchni osadzania. Oznacza to praktycznie: możliwość wydzielania z cieczy cząstek o mniejszych wymiarach, dotychczas wydzielanych innymi technikami (hydrocyklony, filtracja, wirowanie), osiągnięcie wyższych skuteczności oczyszczania cieczy.

Budowa osadnika lamelowego:

Zastosowanie

  • wydzielanie piasku, iłów i innych cząstek w technologii uzdatniania wody do celów chłodniczych i procesowych,
  • wydzielanie CaCO3 po karbonizacji wody pitnej,
  • wydzielanie cząstek stałych z suspensji technologicznych w obiegach zamkniętych.

 

Zalety osadnika lamelowego

  • skuteczność osadzania ηs (0.7÷  1.0)
  • jednostkowe obciążenie przekroju 3.6-36 m3/m2h
  • duża powierzchnia osadcza i zwarta budowa
  • możliwość sedymentacji zawiesin agresywnych, gorących, wydzielających uciążliwe dla środowiska gazy
  • znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych (w porównaniu z rozwiązaniami klasycznymi)
  • możliwość budowy aparatów hybrydowych (np. odpylacz wraz z osadnikiem)