Kutno szybko się automatyzuje

W Odlewni Kutno w dziale CNC pojawiły się nowe maszyny ze sterowaniem numerycznym koreańskiego producenta Doosan. Są one przeznaczone do obróbki małych i średnich elementów o maksymalnej wadze 62 kg, zgodnych z profilem produkcji zakładu. Dzięki ich wprowadzeniu możliwe stanie się obrabianie bardziej skomplikowanych elementów, co znacząco wpłynie na możliwości produkcyjne odlewni.

Zakup maszyn i ich uruchomienie były elementem realizacji projektu badawczo-rozwojowego związanego z opracowaniem i uruchomieniem w Odlewni Kutno „zintegrowanej technologii obróbki mechanicznej cienkościennych odlewów żeliwnych o skomplikowanym kształcie i rozwiniętej powierzchni, wspartej zaawansowanymi technikami kontroli jakości”.

Zainstalowane w Odlewni urządzenia dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym, specjalistycznemu oprogramowaniu i możliwościom prowadzenia procesu obróbki skrawaniem w bardzo wysokich tolerancjach wymiarowych, pozwalają na wykonywanie elementów obrabianych mechanicznie z zachowaniem wysokiego tempa, precyzji i powtarzalności. 

– Wykonywane przez maszyny detale trafią do odbiorców z szeroko pojętej branży automotive. Będą powstawać m.in.: elementy do budowy silników dla ciężkich maszyn typu: koparki, ciągniki, kombajny itp., elementy dla przemysłu maszynowego, budownictwa. Krótko mówiąc, nowe maszyny pozwalają nam na rozszerzenie kompetencji i uruchomienie produkcji odlewów obrabianych mechanicznie – podsumowuje Rafał Durkiewicz, wiceprezes zarządu Odlewni Kutno i  dodaje: – W ramach realizacji projektu o akronimie CNCNDT, rozpoczętego w 2020 r., pozyskamy nową wiedzę w zakresie: ciągłej kontroli zużycia narzędzi poprzez wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania i nadzorowania online stopnia zużycia ostrza, opracowywania modeli symulacyjnych obróbki odlewów żeliwnych oraz inteligentnego systemu monitorowania i oceny stabilności procesów obróbki mechanicznej wraz z podsystemem oceny energochłonności – kończy Durkiewicz.

Warto dodać, że dotychczas Odlewnia Kutnio w ramach własnych mocy produkcyjnych nie obrabiała odlewów.

Projekt w Kutnie, na który odlewnia otrzymała 6 mln zł ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe z zakresu metalurgii i odlewnictwa, obróbki skrawaniem, automatyzacji procesów, metod i technik kontroli jakości oraz komputerowych systemów eksperckich opartych na elementach sztucznej inteligencji. Następstwem realizacji projektu będzie opracowanie technologii obróbki mechanicznej skomplikowanych geometrycznie i cienkościennych odlewów żeliwnych, wytwarzanych z żeliwa szarego i sferoidalnego na drodze odlewania do form bentonitowych, połączonej z kontrolą jakości, co w pełni zamknie cykl wytwarzania. Cały realizowany projekt jest wart blisko 13,3 mln zł. Zgodnie z harmonogramem prace projektowe powinny zostać zakończone do kwietnia 2023 r.

– Chciałbym jeszcze dodać, że w ramach prac projektowych zostanie opracowany ekologiczny system chłodzenia pozwalający na obniżenie temperatury procesu skrawania oraz redukcję zużycia cieczy chłodząco-smarującej, a także system recyklingu wiórów, na który składa się stanowisko do oczyszczania chłodziwa z wiórów oraz ich prasowania i zawracania do przetopu w postaci brykietów – stwierdził na koniec Rafał Durkiewicz.

Grupa Kapitałowa Luma Automation inwestuje w firmy specjalizujące się w zaawansowanych technologiach produkcji i obróbki metali. Wciąż się rozwija, zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje. Konsolidując rynek małych i średnich firm, stwarza możliwości wzajemnego rozwoju na podstawie synergii w warunkach stabilności finansowej. Obecnie Grupę tworzy sześć spółek: Odlewnia Kutno, odlewnia cynku i aluminium Saga Poland, narzędziownia Saga Tools, ZM Postęp w Gliwicach, Hydomat z Warszawy oraz IRON-TECH Zrt., jeden z liderów węgierskiego rynku produkcji obrabianych precyzyjnie części metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego i kolejowego.