AKE Polska Sp. z o.o.

98-400 Wieruszów ul. Witosa 7,

tel. 62 783 22 00 fax 62 783 22 01, e-mail: ake@ake.pl