Targi wracają do gry! DREMA 2020 odbędzie się we wrześniu!

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 od 6 czerwca można organizować targi i kongresy. 4 czerwca ukazały się pierwsze wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. – To wiadomość, na którą czekaliśmy od dawna – komentuje Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP. – Jesteśmy w pełni przygotowani, by w nowych warunkach sanitarnych zaprosić na targi wystawców i gości – dodaje.

Przygotowania do Targów DREMA idą zgodnie z przyjętym w 2019 roku harmonogramem. Większość spraw związanych z organizacją DREMY 2020 została przeprowadzona przed wybuchem epidemii w Polsce. W zaawansowanym stadium znajdują się uzgodnienia z wystawcami dotyczące lokalizacji stoisk. Ostateczną liczbę wystawców będziemy mogli określić dopiero we wrześniu, dlatego że część firm zadeklarowała podjęcie finalnej decyzji o udziale w targach w miesiącach letnich – mówi Andrzej Półrolniczak, dyrektor Targów DREMA.  Od lutego, od targów MEBLE, koncentrujemy się przede wszystkim na zapraszaniu gości na stoiska naszych partnerów – dodaje Dyrektor Targów.

DREMA zawsze odpowiadała na aktualne potrzeby rynku oraz stymulowała rozwój przedsiębiorstw.  W związku z wydarzeniami ostatnich miesięcy sytuacja ekonomiczno-finansowa firm uległa znacznemu pogorszeniu, co z jednej strony pociąga za sobą redukcję nakładów na inwestycje oraz ograniczania zatrudnienia, a z drugiej daje impuls do poszukiwania nowych rozwiązań, wchodzenia w nowe kooperacje i docierania do coraz większego grona potencjalnych odbiorców. Tematem przewodnim najbliższych edycji Targów DREMA będzie obniżenie kosztów produkcji poprzez automatyzację i mechanizację procesów technologicznych. Bieżąca sytuacja sprawia, że tegoroczna oferta dla wystawców jest w tym roku bardziej elastyczna i dopasowana indywidualnie do każdej firmy.

Obecna sytuacja dla wielu przedsiębiorstw może stać się szansą na wejście na nowe, niedostępne dotąd rynki. To z kolei generuje potrzebę nawiązania nowych kontaktów, zdobycia know-how i sprawnego dotarcia z ofertą do nowych odbiorców. Oferta targów DREMA bez wątpienia i na ogromną skalę przekłada się na wykorzystywanie ukrytych w każdym kryzysie szans.

Targi DREMA odbędą się w dniach 15-18 września 2020 r. w Poznaniu. Zapraszamy!

www.drema.pl