Zwiększona wydajność urządzeń dzięki kompleksowym rozwiązaniom od Schneider Electric w zakresie automatyki i ruchu

Schneider Electric zapewnia rozwiązania robotyczne umożliwiające tworzenie wirtualnych modeli konstruowanych maszyn, a także projektowanie wydajniejszych i bardziej elastycznych urządzeń.

 • Dzięki innowacyjnemu systemowi Lexium™ MC12 multi carrier, który wykorzystuje najnowsze rozwiązania ruchu liniowego oraz technologie cyfrowego bliźniaka, można przenosić, pozycjonować lub grupować przedmioty w trakcie produkcji.
 • Funkcje cyfrowego bliźniaka, które są obecne dostępne w najbardziej innowacyjnych sterownikach, pomagają skrócić czas uruchomienia i poprawić łatwość wdrażania systemów.
 • Pakiet oprogramowania do tworzenia wirtualnych modeli konstruowanych maszyn EcoStruxure™ Machine Expert Twin pozwala skrócić czas wprowadzenia maszyny na rynek nawet o 50%, a czas jej uruchomienia nawet do 60%.

Presja wynikająca z cyfrowego wyścigu o pierwszeństwo w innowacjach na polu automatyzacji sektora produkcji jest ogromna. Przedsiębiorcy mierzą się jednocześnie z rosnącymi wyzwaniami takimi jak te związane z dostępną siłą roboczą, czy stale pojawiającymi się zakłóceniami, które zagrażają ich zdolności do konkurowania. Dlatego też aż dla osiemdziesięciu procent producentów kluczem do przyszłego sukcesu może być tzw. inteligentna produkcja.

Obecnie na rynku dostępny jest ogromny wybór rozwiązań z zakresu automatyki i sterowania ruchem, które pozwalają na projektowanie coraz to lepszych maszyn, od programowalnych sterowników logicznych (PLC), do sterowników ruchu. Komponenty te zapewniają użytkownikom końcowym dodatkową elastyczność automatyzacji i analizy maszyn. Wielość rozwiązań może być jednak przytłaczająca.

Dla tych, którzy chcą skrócić czas uruchamiania nowych maszyn, usuwania usterek i konserwacji, najlepszym rozwiązaniem będą platformy automatyzacji. Są one elastyczne, a także pomagają użytkownikom w rozwijaniu ich umiejętności.

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki oferują konstruktorom maszyn mocne podstawy, ale także swobodę twórczą w zakresie różnicowania ich zastosowań. Te systemy sterowania mogą obsługiwać tak proste, jak i złożone architektury maszyn oraz integrować się z dużymi, skomplikowanymi systemami. Pomagają wszystkim klientom osiągać wysoce produktywne, wydajne, skalowalne i trwałe konstrukcje maszyn.

Oprogramowanie pomaga z kolei rozwijać i różnicować działalność. Wiodące systemy dla konstruktorów maszyn są oparte na światowych standardach automatyki, oferując elastyczność i skalowalność. Co istotne, nie trzeba tworzyć kodu od podstaw dla każdej nowej maszyny. Użytkownicy mogą zapisywać własne biblioteki lub wykorzystywać istniejące, przetestowane i zatwierdzone zbiory oraz funkcje. Oprogramowanie pozwala również każdemu użytkownikowi na zablokowanie własności intelektualnej.

EcoStruxure™ Machine Expert Twin od Schneider Electric to pakiet oprogramowania do tworzenia wirtualnych modeli konstruowanych maszyn. Przed zbudowaniem urządzenia można zainicjować wirtualny projekt, umożliwiając równoległe projektowanie mechaniki, elektryki i sterowania. To natomiast pozwala skrócić czas wprowadzenia maszyny na rynek nawet o 50%, a czas uruchomienia nawet o 60%.

Wysokowydajne rozwiązania robotyczne z elastyczną technologią serwonapędów – Lexium™ MC12 multi carrier

Klienci dążą do zintegrowania rozwiązań robotycznych z konstrukcją maszyn, szczególnie w segmentach związanych z obsługą materiałów, ich obróbką i pakowaniem. Złożone funkcje maszyn mogą być wykonywane przez roboty jednoosiowe, kartezjańskie, roboty delta i roboty SCARA. Spektrum wysokowydajnej oferty od Schneider Electric dla konstruktorów maszyn obejmuje również:

 • dynamiczne samodzielne serwonapędy z serwosilnikami,
 • zintegrowane serwonapędy i silniki,
 • ruch liniowy, roboty kartezjańskie i roboty delta.

Najnowsza generacja serwonapędów posiada wbudowaną inteligencję i obsługuje wiele protokołów komunikacyjnych. Umożliwiają one komutację silnika przez osoby trzecie i mogą być zintegrowane z szeroką gamą funkcji sterowania ruchem, maszynami i systemami.

Przykładem innowacji na tym polu jest nowy system transportu inteligentnego, który umożliwia konstruktorom maszyn projektowanie urządzeń szybszych i bardziej elastycznych przy mniejszej powierzchni. Przykładem może być Lexium™ MC12 multi carrier od Schneider Electric, innowacyjny system transportowy do przenoszenia, pozycjonowania lub grupowania przedmiotów w maszynach. Ten system wykorzystuje najnowsze rozwiązania ruchu liniowego oraz technologię cyfrowego bliźniaka. Pozwala to użytkownikom końcowym na zwiększenie wydajności bez zwiększania powierzchni. Innymi słowy, mogą zrobić więcej bez konieczności rozbudowy o kolejną linię, co może być niepraktyczne lub kosztowne, np. w scenariuszu, w którym niezbędne byłoby przeniesienie się do nowego lub większego budynku.

Cyfrowy bliźniak: narzędzie do symulacji nowych systemów

Najbardziej innowacyjne sterowniki zawierają funkcje cyfrowego bliźniaka, aby skrócić czas uruchomienia i poprawić łatwość wdrażania systemów. Cyfrowy bliźniak jest potężnym narzędziem pomagającym konstruktorom maszyn w optymalizacji kodu, walidacji projektu i rozwiązywaniu problemów. Oprogramowanie przeprowadza symulację w czasie rzeczywistym bez konieczności czekania na zbudowanie systemu fizycznego.

Ramy cyfrowego bliźniaka pozwalają na:

 • zwiększenie produktywności,
 • poprawę projektu i jakości produktu poprzez symulację scenariuszy “co by było, gdyby” oraz uwzględnienie informacji zwrotnej,
 • poprawę wydajności maszyny poprzez przewidywanie i unikanie potencjalnych błędów operatora.

Dzięki najnowszym osiągnięciom w zakresie oprogramowania, które obejmują funkcje cyfrowego bliźniaka, klienci mogą szybko uruchomić wirtualny system robotyczny delta dla “pick-and-place” z przenośnikami doprowadzającymi lub systemem MC12, po prostu łącząc się ze sterownikiem ruchu.

Potęga innowacji w oprogramowaniu łączy technologię na nowo

Użytkownicy końcowi oczekują pomocy w zbudowaniu maszyny, która będzie mogła przenosić informacje do hali produkcyjnej. Najnowsze innowacje w oprogramowaniu osiągają to poprzez zapewnienie jednej platformy dla wielu funkcji, w tym sterowania ruchem i robotyki/mechatroniki. Oprogramowanie to:

 • jest skalowalne, bezpieczne i współpracuje ze sterownikami PLC i nanokontrolerami poprzez kontrolery robotyki na poziomie połączonym oraz z różnymi sieciami i protokołami Ethernet,
 • oszczędza czas inżynierów dzięki wstępnie określonym i zatwierdzonym szablonom, które pozwalają na zastosowanie kompletnych bibliotek lub nawet nowego modułu maszyny,
 • zapewnia swobodę różnicowania; po rozpoczęciu projektowania maszyny oprogramowanie oferuje swobodę twórczą,
 • automatyzuje testy regresji, co skraca czas uruchomienia, czas usuwania usterek i pomaga przetestować aplikację, aby upewnić się, że nie ma ona wpływu na inne funkcje,
 • zapewnia otwarte połączenie z sieciami i magistralami innych firm.

Platforma programowa pozwala użytkownikowi na spokój przy tworzeniu solidnego kodu wielokrotnego użytku. Co więcej, ułatwia oferowanie klientom inteligentniejszych i bardziej elastycznych maszyn.

Właściwy partner ma znaczenie: od projektu maszyny przez cały cykl jej życia

Optymalny scenariusz zakłada sytuację, w której każde przedsiębiorstwo ma partnera, który pomógłby mu szybciej wprowadzić innowacje na rynek. Bez względu na to, w którym miejscu na skali producentów maszyn znajduje się dana organizacja – od małych, lokalnych po globalne przedsiębiorstwa – potrzebuje partnera, który będzie czuwał obok, poświęcając ogromne zasoby, aby pomóc jej wprowadzić więcej automatyzacji i robotyzacji.

Dział badawczo-rozwojowy partnera powinien pokazać, o czym należy myśleć w przypadku kolejnego poziomu automatyzacji maszyn i sterowania ruchem, takiego jak system transportu inteligentnego. Powinien być również w stanie udzielić informacji na temat analityki maszyn i tego, jak wykorzystać wiodące oprogramowanie do maszyn. Należy poszukać partnera do prototypowania i testowania innowacji, które nie są w pełni opracowane, partnera, który będzie słuchał i wracał do swojego zespołu projektowego z informacjami zwrotnymi.

Znalezienie takiego partnera może pomóc w budowie lepszych maszyn, w których będzie się wykorzystywać więcej robotyki i innowacyjnych rozwiązań.

Schneider Electric

Celem Schneider Electric jest wsparcie Klientów w wykorzystaniu dostępnej energii i zasobów, łącząc zrównoważony rozwój
z innowacyjnymi rozwiązaniami. Nazywamy to Life Is On. Naszą misją jest bycie cyfrowym partnerem ekologicznego i wydajnego rozwoju.

Przeprowadzamy transformację cyfrową, integrując wiodące na świecie technologie procesowe i energetyczne, automatykę, systemy sterowania w czasie rzeczywistym, oprogramowanie i usługi cyfrowe dla różnych segmentów rynku: zakładów przemysłowych, budynków biurowych i mieszkalnych, centr przetwarzania danych oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, ale działamy i angażujemy się lokalnie. Promujemy otwarte standardy i rozbudowane ekosystemy partnerskie z naszymi Klientami, którzy – podobnie jak my – kierują się wartościami: szczytny cel, otwartość, zaangażowanie.

www.se.com/pl