SPAWANIE METODĄ MIG/MAG: SUPERSZYBKI PROCES SPAWANIA

Spawanie metodą MIG/MAG jest określane również mianem spawania łukowego metali w osłonie gazów ochronnych. Wyróżnia się spawanie w osłonie gazów obojętnych (MIG) i spawanie w osłonie gazów aktywnych (MAG). MIG/MAG jest obecnie najczęściej stosowaną metodą spawania. Umożliwia uzyskanie szczególnie dużych prędkości spawania. Można je stosować w sposób ręczny, zmechanizowany i zrobotyzowany.

SPAWANIE METODĄ MIG/MAG: ZASADA DZIAŁANIA

Podczas spawania metodą MIG/MAG łuk jarzy się pomiędzy elementem spawanym a drutem elektrodowym, zajarzenie łuku następuje w momencie zetknięcia drutu z materiałem. Topiący się drut jest stosowany w charakterze materiału dodatkowego.

Aby chronić łuk spawalniczy przed reaktywnym tlenem z otoczenia, przez dyszę gazową wypływa dodatkowo gaz osłonowy. Wypiera on tlen podczas spawania, co zapobiega utlenianiu jeziorka spawalniczego i spoiny.

JAKIE GAZY STOSUJE SIĘ DO SPAWANIA METODĄ MIG/MAG?

Podczas spawania MAG stosuje się gazy aktywne, takie jak czysty CO2 lub mieszanina gazów (argon, CO2, O2) o różnym składzie. Są one bardzo reaktywne. Metodę MAG wykorzystuje się do spawania materiałów niestopowych i niskostopowych oraz wysokostopowych.

Natomiast w przypadku spawania MIG stosowane są obojętne, a więc niereaktywne gazy, takie jak czysty argon i hel lub mieszaniny argonu i helu. Proces nadaje się do spawania takich materiałów jak aluminium, miedź, magnez i tytan.

OTO KONSTRUKCJA SYSTEMU SPAWANIA MIG/MAG:

(1) Przyłącze sieciowe

(2) Źródło spawalnicze

(3) Wiązka uchwytu

(4) Przewód masy

(5) Palnik spawalniczy

(6) Zacisk masy

(7) Element spawany

(8) Spoiwo

(9) Gaz osłonowy

Źródło: https://www.fronius.com/