PlanRadar: Cyfrowe oprogramowanie zwiększy bezpieczeństwo na placu budowy

Co drugi dzień w Polsce ktoś traci życie w pracy. Z danych PIP wynika, że najwięcej wypadków śmiertelnych ma miejsce na budowach. Mimo że w ostatnich latach warunki bezpieczeństwa uległy poprawie, to kontrole BHP nadal pokazują, że przed branżą jeszcze dużo pracy. Ekspert PlanRadar przekonuje, że skutecznym wsparciem w tym obszarze są nowoczesne technologie.

W 2022 roku Państwowy Inspektorat Pracy przeprowadził zintensyfikowane czynności kontrolne na „małych placach budów” (tj. do 20 osób pracujących w tym samym czasie). Wykonano 1082 inspekcji, których wyniki potwierdziły wysoki poziom nieprawidłowości w zakresie zapewniania bezpieczeństwa pracy i jej prawidłowej organizacji. Łącznie wydano aż 728 decyzji wstrzymania prac, 663 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 3321 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego oraz 715 mandatów karnych na łączną kwotę 894 450 złotych.

Z danych PIP wynika również, że nagminnie powtarzającą się sytuacją w branży budowlanej jest wykorzystywanie maszyn i urządzeń, które powinny być już wyłączone z użytkowania. Wiele zagrożeń związanych jest z brakiem przywiązywania należytej uwagi do organizacji pracy na wysokości oraz w wykopach. Najpoważniejsze uchybienia nadal dotyczą niezabezpieczania pracowników przed skutkami upadku z wysokości, prowadzenia prac bez nadzoru osób odpowiedzialnych i złej organizacji pracy na placu budowy.

Specyfika przemysłu budowlanego czyni go szczególnie podatnym na ryzyko zawodowe. Przestrzeganie przepisów BHP jest więc obowiązkiem wszystkich osób zaangażowanych w proces inwestycyjny. Ich ścisłe respektowanie może ocalić niejedno życie i zdrowie – mówi Krzysztof Studziński, kierownik zespołu PlanRadar w Polsce. – Dlatego bardzo ważne jest, aby kontrole bezpieczeństwa na placu budowy przeprowadzali nie tylko inspektorzy BHP, ale także odpowiedzialni za realizacje projektu deweloperzy, właściciele firm wykonawczych czy kierownicy budowy – dodaje.

Cyfrowa kontrola zagrożeń

W regularnym kontrolach przestrzegania przepisów BHP na placu budowy pomocne mogą być nowoczesne technologie, takie jak cyfrowe oprogramowanie do zarządzania budową i nieruchomościami PlanRadar. Korzystanie z platformy podczas realizacji procesu inwestycyjnego może znacznie poprawić bezpieczeństwo dzięki lepszemu monitorowaniu i zarządzaniu ryzykiem.

PlanRadar pozwala na wygodne i skuteczne zarządzanie dokumentacją bezpieczeństwa. Wszystkie procedury i instrukcje są przechowywane w bezpiecznej chmurze, do której dostęp mają wszyscy pracownicy zaangażowani w prace budowlane. Nasze oprogramowanie umożliwia efektywne planowanie zadań i monitorowanie bieżących postępów, dzięki czemu menadżerowie mogą identyfikować zagrożenia oraz wcześniej przewidywać i eliminować potencjalne problemywyjaśnia Krzysztof Studziński.Znaczącym wsparciem w tym zakresie jest opcja przeprowadzania wewnętrznych audytów oraz tworzenie list kontrolnych, które stanowią istotny element codziennego zapobiegania wypadkom – dopowiada.

Cyfrowy raport ze zdarzenia

W sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia cyfrowe oprogramowanie PlanRadar umożliwia szybkie i dokładne raportowanie, a także analizowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. W przypadku wypadku lub incydentu na placu budowy, menedżerowie mogą szybko zidentyfikować przyczyny i wprowadzić odpowiednie środki zapobiegawcze, aby uniknąć powtórzenia takiej sytuacji w przyszłości.

Wyciąganie wniosków ze zdarzeń to kluczowy element w procesie podnoszenia bezpieczeństwa na placu budowy. Pozwalają one na opracowanie szkoleń i instruktaży dla pracowników, które podnoszą poziom świadomości i wiedzy. Nasza platforma umożliwia dzielenie się materiałami szkoleniowymi (w formie tradycyjnej, wideo czy notatek głosowych) z wszystkimi zaangażowanymi w projekt użytkownikami. Dzięki temu każda osoba ma nieograniczony dostęp do obowiązujących instrukcji w każdym miejscu i o każdej porze dnia podsumowuje ekspert PlanRadar.

***

PlanRadar to oparte na chmurze oprogramowanie dla branż budowlanej oraz nieruchomości. Powstało w Wiedniu
w 2013 roku. Jak dotąd firma pozyskała już ponad 11 tys. klientów w 50 krajach na całym świecie i stabilnie rozwija współpracę z wiodącymi firmami w Polsce.

Aplikacja PlanRadar ma zastosowanie na różnych etapach inwestycji – od fazy projektowej, poprzez budowę, aż po wykończenie i zarządzanie obiektem. Aplikacja gromadzi w jednym miejscu kompletną dokumentację oraz informacje na temat stanu projektu. Umożliwia łatwe zarządzanie zadaniami związanymi z realizacją projektu i usuwaniem usterek. PlanRadar łączy dużą funkcjonalność z łatwością wdrożenia i obsługi. Z aplikacji można korzystać na komputerach oraz urządzeniach z systemami Windows, Android i iOS. Zarówno samo oprogramowanie, jak i wsparcie są dostępne w języku polskim. Pierwsze szkolenie pozwalające na rozpoczęcie efektywnego korzystania z narzędzia trwa tylko 10 minut.

PlanRadar działa w przejrzystym modelu abonamentowym, bez dodatkowych opłat za wdrożenie oraz ukrytych kosztów