Oto 5 trendów, które będą napędzać rozwój automatyzacji w roku 2023

Przemysł wytwórczy będzie musiał w rozpoczętym roku stawić czoła wielu wyzwaniom. Jednocześnie przedsiębiorstwa muszą korzystać z nowych technologii, aby sprostać problemom wynikającym z wyzwań społecznych. Omron Europe wyznacza pięć najważniejszych trendów, które będą miały największy wpływ na automatyzację przemysłową w 2023 r. i kolejnych latach.

Trend 1 – stosunek jakości do ceny

Inflacja spowoduje w 2023 r. znaczący wzrost kosztów sprzętu i podzespołów. W związku z tym dostawcy automatyki będą musieli skupić się na dostarczaniu rozwiązań, które zneutralizują te podwyżki kosztów, generując wartość dla użytkowników.

– Dla przykładu w firmie Omron zawsze oferujemy kompletne i połączone rozwiązanie, a nie tylko produkty. Jest to zawarte w naszym innowacyjnym podejściu do automatyzacji, które polega na generowaniu wartości poprzez rozwiązania. Wszystkie nasze innowacje opierają się na trzech filarach „i”: integracji (ewolucji sterowania), inteligencji (rozwoju inteligencji poprzez ICT) i interakcji (współpracy człowieka i maszyny) – wyjaśnia Fernando Colás, dyrektor generalny działu automatyki przemysłowej (IAB) firmy Omron w Europie.

Trend 2 – OpEx zamiast inwestycji CapEx

Jednocześnie wiele przedsiębiorstw wstrzymuje wydatki inwestycyjne ze względu na klimat gospodarczy. Inflacji zawsze towarzyszy wzrost stóp procentowych, co oznacza, że zwrot z inwestycji projektów będzie przesunięty. Firmy mają jednak świadomość, że nadal muszą inwestować w automatyzację, aby utrzymać się w branży, stale się rozwijać i zwiększyć wydajność, co wiąże się z przejściem na modele inwestycyjne CapEx.

Firma Omron przewiduje, że tendencja ta będzie się zwiększać w 2023 r., a opcje leasingu, ułatwiające inwestycje kapitałowe, zyskają popularność w projektach związanych z automatyzacją.

Trend 3 – ujednolicona automatyzacja

Automatyka przemysłowa była historycznie postrzegana jako zamiennik pracy ludzkiej. Dzięki robotom współpracującym i automatyzacji firma Omron poszła w stronę pracowników i maszyn pracujących wspólnie.

– Wierzymy, że przekształci się to w zharmonizowaną automatyzację, czyli podejście, które pomoże firmom w zmaksymalizowaniu potencjału ludzkiego dzięki technologiom automatyzacji zorientowanym na ludzi. Przyspieszenie operacji opartych na danych poprzez digitalizację będzie kluczem do tej transformacji biznesowej i wzmocnienia pozycji pracowników – komentuje Fernando Colás.

Na przykład wspomagana przez sztuczną inteligencję szybka kontrola może pomóc mniej doświadczonym pracownikom w podejmowaniu lepszych decyzji. Głównym celem w dziedzinie automatyzacji stanie się budowanie bardziej harmonijnych i silniejszych relacji między ludźmi, maszynami i środowiskiem. Zharmonizowane rozwiązania automatyzacji, które zwiększają produktywność przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, będą stanowić krok naprzód.

Trend 4 – adaptacja do autonomicznej produkcji

Firma Omron przewiduje, że w ciągu najbliższych kilku lat nastąpi odejście od modelu „optymalizacji” społeczeństwa, w którym konsumpcja jest głównym czynnikiem napędzającym, a jej ilość ceniona jest bardziej niż jakość, do modelu „autonomicznego” społeczeństwa, które priorytetowo traktuje jakość, ekologię oraz rozwój i dobrobyt jednostki. Tendencja ta będzie widoczna w przestrzeni produkcyjnej, gdy przejdziemy do produkcji autonomicznej.

W zeszłej dekadzie Chiny były fabryką świata. Konsumpcja masowa była głównym czynnikiem napędzającym produkcję, niewiele zaś uwagi poświęcało się wykorzystywaniu surowców i środowisku. Obecnie firmy odsuwają się od tego podejścia, aby skupić się na podejściu priorytetyzującym zrównoważony rozwój, dobre samopoczucie pracowników i jakość ponad wielkość produkcji. Rozwiązania automatyki będą ewoluować, aby odzwierciedlić ten trend, pomagając producentom w osiągnięciu neutralności węglowej, cyfryzacji i poprawy jakości życia pracowników.

Trend 5 – ochrona przed niestabilnością łańcucha dostaw

W 2022 r. przemysł automatyzacji został dotknięty szeregiem szoków podażowych, w szczególności przez przerwy w dostawie chipów, i ciężkim staraniem zapobiegał przyszłym zakłóceniom w łańcuchu dostaw. Tylko w tym jednym roku firma Omron przeprojektowała ponad 1000 produktów, aby były jak najbardziej uniwersalne pod względem kompatybilności podzespołów. Dodatkowo Omron podwoił liczbę linii produkcyjnych w zakładach na całym świecie, dzięki czemu w przypadku niedoborów w jednym regionie, produkcja może dalej trwać w innym. Efektem netto tych inicjatyw powinno być lepsze zabezpieczenie użytkowników automatyzacji przed niepewnością dostaw, która ma nastąpić w 2023 r.

– Jako firma zawsze wierzyliśmy, że wyzwania społeczne napędzają rozwój technologiczny i odwrotnie. Nigdy nie miało to większego zastosowania niż w dzisiejszych czasach, kiedy stoimy przed niezliczonymi wyzwaniami — od zmian klimatycznych po starzenie się społeczeństwa i rosnące koszty życia. W 2023 r. Omron będzie korzystać z technologii ułatwiającym różnym branżom ograniczenie niedoborów siły roboczej, zwiększenie wydajności i osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Ostatecznie naszym celem jest stworzenie wydajnej hali produkcyjnej, w której osiągnięto zarówno harmonię ze środowiskiem, jak i satysfakcję pracowników – podsumowuje Fernando Colás.

Źródło: Omron