Odpylanie

Urządzenia odpylające i transport pneumatyczny występują wszędzie tam, gdzie w wyniku przeprowadzania operacji mechanicznej obróbki materiału powstają odpady o dużym rozdrobnieniu (trociny, wióry, pyły). Cechuje te urządzenia zawiłość procesów aerodynamicznych, zachodzących w różnych elementach, co czyni skomplikowanym zadanie ich doboru i ustalenia optymalnych parametrów pracy.

Gwarancją poprawnego działania systemu oczyszczania powietrza jest gruntowna znajomość budowy i działania wszystkich elementów centralnych systemów odpylania. Urządzenia transportu pneumatycznego chronią przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń pyłowych w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych oraz stanowią barierę dla emisji pyłu do atmosfery.

Problem zapylenia w zakładach produkcyjnych można rozpatrywać wg różnych kryteriów. Najważniejszym z nich wydaje się być szkodliwość oddziaływania pyłu na organizm ludzki. Większość pyłów drzewnych oddziałuje jedynie w sposób mechaniczny, choć niektóre pyły powstające podczas obróbki drewna egzotycznego mogą być również toksyczne. Przyjmuje się, że najbardziej szkodliwe są pyły o średnicy między 1, a 2µm.
Innym istotnym problemem związanym z obecnością pyłu w atmosferze jest ryzyko wybuchu. Ryzyko to jest zależne od wielu czynników, takich jak stężenie pyłu, rozmiar drobin pyłu, wilgotność. Przyjmuje się, że dolną wartością stężenia wybuchowego dla pyłów drzewnych jest 12g/m3.

Usuwanie zapylenia, inaczej zwane odpylaniem, jest więc niezwykle ważnym problemem związanym z obróbką drewna, biomasy, metalu i innych materiałów. Odpowiednio zaprojektowana instalacja odpylania zapewnia prawidłową pracę maszyn, poprawia warunki pracy, ale również przez możliwość odzysku ciepła, przyczynia się do oszczędności energii.

Źródło: https://www.neu-jkf.pl/