Maszyny pomiarowe w Technologii 3D

Rzetelny i precyzyjny pomiar jest niezbędny podczas każdej działalności związanej z produkcją, obróbką, naprawą czy diagnozowaniem różnego rodzaju materiałów i urządzeń. Znaczenie dokładnych pomiarów jest szczególnie duże w tych branżach, gdzie liczy się wyjątkowa precyzja, np. przy konstruowaniu i badaniu maszyn czy wytwarzaniu złożonych konstrukcji. Za sprawą technik komputerowych zmienił się nieodwracalnie sposób, w jaki są opracowywane plany.

Rzetelny i precyzyjny pomiar jest niezbędny podczas każdej działalności związanej z produkcją, obróbką, naprawą czy diagnozowaniem różnego rodzaju materiałów i urządzeń. Znaczenie dokładnych pomiarów jest szczególnie duże w tych branżach, gdzie liczy się wyjątkowa precyzja, np. przy konstruowaniu i badaniu maszyn czy wytwarzaniu złożonych konstrukcji. Za sprawą technik komputerowych zmienił się nieodwracalnie sposób, w jaki są opracowywane plany. Podobnym zmianom uległa także technika pomiarowa. Dzięki maszynom pomiarowym 3D możemy dziś otrzymać cyfrowe modele badanych obiektów. Przyspiesza to wszystkie procedury związane ze sprawdzaniem dokładności wykonania poszczególnych podzespołów, a także ułatwia np. badanie zmian, jakie zachodzą wskutek zużycia elementów czy dużych obciążeń. Zobaczmy, jak działa technologia 3D w maszynach pomiarowych.

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe

Współrzędnościowy pomiar 3D polega na odwzorowaniu położenia różnych punktów badanego przedmiotu w trójwymiarowym układzie współrzędnych. Maszyna sprawdza lokalizację kolejnych punktów względem jednego ustalonego punktu odniesienia. Na tej podstawie system jest w stanie dokładnie ocenić wszystkie wymiary mierzonego przedmiotu.

Nowoczesne współrzędnościowe maszyny pomiarowe umożliwiają dokładne sprawdzanie wymiarów geometrycznych najbardziej skomplikowanych obiektów oraz zapis danych w postaci cyfrowej. Dzięki temu mogą być podstawą do tworzenia trójwymiarowych modeli, które mogą być przetwarzane w systemach zintegrowanych z oprogramowaniem inżynierskim CAD/CAM.

Działanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych opiera się na trzech elementach: układzie zapewniającym możliwość przemieszczania się głowicy pomiarowej, samej głowicy oraz oprogramowaniu przetwarzającym uzyskiwane dane.

W skład modułów odpowiedzialnych za obsługę systemu przemieszczania elementu pomiarowego wchodzą specjalne ramiona, wysięgniki lub konstrukcje portalowe. Dzięki precyzyjnie działającym napędom, mogą się one poruszać z niezwykłą dokładnością przemieszczając i pozycjonując głowicę pomiarową w wybranych miejscach.

Głowice pomiarowe to elementy, które służą rejestracji i odczytywaniu położenia badanych punktów. Mogą one działać, dotykając mierzonego przedmiotu, a także bezstykowo, wykorzystując technologię laserową lub przetworniki cyfrowe z kamerami CCD.Oprogramowanie używane w pomiarach 3D pozwala na odczytywanie danych dostarczanych przez głowicę i tworzenie na tej podstawie trójwymiarowych modeli. Programy mogą np. rozpoznawać kształty czy porównywać otrzymane dane z cyfrowym modelem. Istnieją również programy opracowane specjalnie do analizy konkretnych części lub podzespołów, które są stosowane m.in. przy nadzorowaniu produkcji i badaniu dokładności wykonania gotowych wyrobów.

Źródło: https://www.venture.com.pl/