JAAS Zaopatrzenie Stolarzy Maszyny Narzędzia Jakub Wichowski

04-872 Warszawa, ul. Strzygłowska 37

tel. 22 612 75 61, 501 256 058, e-mail: poczta@jaas.pl