FILTROWENTYLACJA OGÓLNA

Kompleksowo zaprojektowane systemy filtrowentylacji ogólnej hal przemysłowych oraz pomieszczeń produkcyjnych o różnych stopniach wydajności systemu.

System DILUTER filtrowentylacja ogólna

DILUTER – proste rozwiązanie problemu dymów spawalniczych!

Stałe oczyszczanie powietrza wewnątrz hali spawalniczej.

Dymy spawalnicze składają się z gazów i pyłów, które unoszą się pod wpływem ciepła generowanego podczas spawania i zawisają w postaci chmury nad warsztatem spawalniczym. DILUTER wymusza w kontrolowany sposób ruch powietrza na określonej wysokości, a następnie filtruje powietrze, dzięki czemu obniża się stężenie szkodliwych czynników w powietrzu wewnątrz hali.

Oczyszczanie powietrza bez kanałów wentylacyjnych.

System DILUTER składa się z 3 komponentów: urządzenia filtracyjnego, wentylatora promieniowego i Dilutera (specjalnie opracowanej głowicy z sześcioma wielokierunkowymi dyszami nawiewnymi).

Urządzenie SCS jest filtrem z systemem automatycznego oczyszczania wkładu o łącznej powierzchni filtracyjnej 150 m² ze skutecznością 99,9%. Urządzenie posiada zintegrowany mikroprocesorowy system kontroli wzrostu ciśnienia wokół wkładu filtracyjnego oraz zintegrowane sterowanie prędkością wentylatora uzależnione od stopnia zatkania wkładu filtracyjnego. Utrzymywana jest stała wydajność systemu przez cały okres użytkowania.

Diluter wymusza ruch powietrza w warsztacie spawalniczym, dzięki oczyszczonemu powietrzu, które powraca do hali poprzez dysze ustawiane pod względem kierunku i ilości nawiewanego powietrza. Wysokość ustawienia Dilutera jest ściśle zależna od wysokości skondensowanej chmury dymu spawalniczego.

Diluter zapewnia, że pojawiająca się chmura dymu spawalniczego jest stale mieszana z czystym powietrzem w celu zmniejszenia średniego stężenia czynników szkodliwych na całej hali.

Diluter wspomaga również działanie wentylacji ogólnej, która funkcjonuje na każdej hali. Całkowita ilość wymieszanego przez Dilutera powietrza zależy od ustawień urządzenia, wentylacji ogólnej i waha się od 0 do 100 000 m³/h.

Dodatkowo ruch powietrza wywoływany pracą Dilutera poprawia ogrzanie całej hali w okresie zimowym, ponieważ ciepłe powietrze nie kumuluje się pod stropem.

Urządzenie DILUTER nie wymaga wieszania dodatkowych kanałów wentylacyjnych, dzięki czemu jest łatwy w montażu i ewentualnym przemieszczaniu.

Dane techniczne – system DILUTER filtrowentylacja ogólna