Beha-Amprobe przygotowała akcję informacyjno-edukacyjną dla wykonawców prac w obiektach mieszkalnych

Firma Beha-Amprobe, producent sprzętu pomiarowego, przygotowała akcję informacyjno-edukacyjną na temat rozwiązań dla wykonawców robót w obiektach mieszkalnych. Akcja skierowana jest m.in. do właścicieli nieruchomości, elektryków, techników instalacji HVAC czy inspektorów obiektów mieszkalnych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na wyzwania techniczne i problemy z jakimi muszą mierzyć się właściciele nieruchomości mieszkalnych oraz wszyscy wykonawcy robót w tego typu obiektach, z podziałem na grupy takie jak: elektrycy, technicy instalacji HVAC czy inspektorzy.

Jednocześnie materiały firmy Beha-Amprobe wskazują na sposoby rozwiązywania tych problemów

Wykonawcy robót w obiektach mieszkalnych codziennie napotykają problemy w instalacjach elektrycznych, HVAC i wodno-kanalizacyjnych. Firma Beha-Amprobe jest zaangażowana w dostarczanie wysokiej jakości produktów do wykonywania testów i pomiarów, które są bezpieczne, dokładne i niezawodne. Dzięki tym produktom wykonawcy robót w obiektach mieszkalnych mogą pracować wydajniej, wkładając w to mniej wysiłku – wyjaśnia Krzysztof Stoma, Field Marketing Manager CEE, Fluke Europe B.V. (firma Beha-Amprobe należy do grupy Fluke) – W akcji zwracamy uwagę przede wszystkim na konkretne problemy i sposoby ich rozwiązywania, ale też niejako przy okazji podpowiadamy oczywiście konkretne urządzenia marki Beha-Amprobe, które w pokonywaniu tych problemów mogą być pomocne: lokalizatory instalacji podziemnych, detektory wycieków, przyrządy pomiarowe do zastosowań elektrycznych, identyfikatory przewodów, przyrządy do pomiaru temperatury czy mierniki parametrów środowiskowych.

Przykładowe wyzwania stojące przed różnymi grupami :

Elektryk

● Potencjalne przerwy w dostawie energii elektrycznej z powodu problemów występujących w instalacji 

● Problemy elektryczne skutkujące złą jakością zasilania 

● Zapewnienie zgodności instalacji elektrycznych z przepisami budowlanymi określanymi przez lokalne władze i dostawców prądu

Technik instalacji HVAC

● Słaba wentylacja powodująca nierównomierne ogrzewanie i chłodzenie 

● Usterki urządzeń na skutek wycieków lub problemów z wymianą ciepła 

● Zagrożenie wyciekiem CO lub gazów spalinowych w wyniku niewłaściwego montażu urządzeń 

● Uszkodzenia urządzeń elektrycznych w wyniku niskiej jakości zasilania

Właściciel nieruchomości

● Zwarcia w obwodach elektrycznych spowodowane niewłaściwą konserwacją instalacji elektrycznych

● Pogorszenie się stanu instalacji w wyniku nadmiernej wilgotności 

● Niska jakość przyrządów testowych i pomiarowych zwiększająca ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Inspektor obiektów mieszkalnych

● Uszkodzenia elementów strukturalnych spowodowane nadmierną wilgotnością i zawilgoceniem 

● Nieprawidłowe działanie instalacji elektrycznej na skutek wadliwych lub uszkodzonych przewodów

● Niebezpieczne stężenie CO2 lub gazów palnych 

● Niska jakość zasilania wpływająca na linię powrotną

Więcej informacji także na stronie www.beha-amprobe.com 

Firma Beha-Amprobe oferuje różnorodny sprzęt pomiarowy, który został specjalnie zaprojektowany z myślą o szybszej i łatwiejszej pracy elektryków — wszystko to w atrakcyjnych cenach. Produkty firmy Beha-Amprobe są sprzedawane i obsługiwane przez licznych dystrybutorów oferujących jednocześnie profesjonalne wsparcie serwisowe. Oferta firmy obejmuje multimetry cyfrowe, testery napięcia, mierniki cęgowe, testery instalacji i termometry.